Irena Jabłońska

Rok 2021

Na 2021 rok Klub Seniora ” Trzecia Zmiana ” wystąpił z wnioskami o dotacje : do Starostwa Powiatu Kolskiego:

1″ Aktywnym być, tanecznie żyć” , otrzymaliśmy 2000,oozł

2 ” W zdrowym ciele zdrowy, duch ” ( zajęcia na pływalni), otrzymaliśmy 2000,oozł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Do Urzędu Miejskiego w Kole o dotację:

-IV Kolski Dzień Seniora otrzymaliśmy 4.450,oozł – ” Aktywny być, taneczne żyć ” nie otrzymaliśmy dotacji ze wzgl.formalnych

– „W zdrowym ciele zdrowy duch „( zajęcia aqua aerobiku). Otrzymaliśmy 5500 zł.

Serdecznie dziękujemy!

Wnioski przygotowali członkowie Zarządu :Wiesław Czekalski, Irena Jabłońska, Renata Starkowska. Mamy nadzieję na 100% wykorzystanie stworzonych możliwości dla poprawy kondycji oraz na spotkania kolskich seniorów w miłej atmosferze 14 października w MDK w Kole.

Dotacja powiększona jest o % udziału własnego „Zleceniobiorcy” czyli Klubu Seniora „Trzecia Zmiana „.

Irena Jabłońska

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

O tym, że 5.marca 2020 r spotkanie klubu będzie poświęcone na odbycie zwyczajnego walnego zebrania było wiadome od dawna. Już w grudniu ubiegłego roku zapoznano członków stowarzyszenia z planem spotkań na I półrocze 2020 r i plan ten zamieszczony został na stronie internetowej klubu.
To wymóg statutowy – odbyć takie zebranie raz w roku .
Pani Prezes Irena Jabłońska otwierając zebranie ,przypomniała o powyższym i zaproponowała by zebraniu przewodniczył Wiceprezes Jarosław Graczyk.
Przewodniczący zebrania przypomniał zebranym część statutu dotyczącą zwołaniu i przeprowadzeniu walnego zebrania oraz wymogów związanych z jego przeprowadzeniem.
Przedstawił też plan zwyczajnego walnego zebrania, z którego wynikało ,że członkowie klubu wysłuchają sprawozdania z działalności za 2019r, komisji rewizyjnej oraz po dyskusji podejmą stosowne uchwały.
Po sprawdzeniu listy obecnych na zebraniu okazało się,że w zebraniu uczestnicy 81 osób. Ta ilość członków stowarzyszenia nie pozwalała na przeprowadzenie zebrania w pierwszym terminie. Trzeba było je odbyć w drugim terminie czyli po upływie 15 minut. Ten wymóg został spełniony.
Pierwsze sprawozdanie ,finansowe sporządzone przez prowadzącą księgowość, odczytał Jarosław Graczyk.Działalność finansowa oparta była na składkach członkowskich, dotacjach i darowiznach.
Następnie Prezes Irena Jabłońska przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej stowarzyszenia.
Działalność była prowadzona w formie wykładów i sekcji zainteresowań – warsztaty kucharzenia, bukieciarstwa, muzykoterapii, plastycznej, fotograficznej, brydżowej,taniec,zajęcia aqua aerobiku.Członkowie klubu uczestniczyli także w zajęciach komputerowych, brali udział w wycieczkach (teatr, krajoznawcze w tym rowerowe), wczasach zorganizowanych, spotkaniach okolicznościowych, szkoleniach, wystawach plastycznych.
Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w senioriadach m.in. w Warszawie, sami byliśmy organizatorem III Kolskiego Dnia Seniora. Pani Prezes przypomniała,że wszelkie plany działań klubu i informacje o wydarzeniach zawarte są na stronie internetowej stowarzyszenia.Sprawozdanie z działalności nagrodzone zostało oklaskami zebranych.
Następnie sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna .Zakończone było one wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
Dyskusja dotyczyła , propozycji zarządu , podwyższenia składki członkowskiej obowiązującej w niezmienionej wysokości od założenia stowarzyszenia w 2013r.
Jednogłośnie przyjęli zebrani złożone sprawozdania i byli także jednomyślni w zakresie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2019r . Nie przyjęto propozycji zwiększenia składki członkowskiej.

Nagroda „VIVA! Wielkopolski Senior” dla Prezes Stowarzyszenia Klub Trzecia Zmiana – Ireny Jabłońskiej!

„VIVA! WIELKOPOLSKI SENIOR ” W dniach 25 -26 października 2019r odbyły się w Poznaniu targi senioralne. Podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody w konkursie „Viva ! Wielkopolski Senior” . W gronie nagrodzonych znalazła się także Irena Jabłońska założycielka i prezes naszego stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w Kole. Do nagrody kandydaturę Ireny Jabłońskiej zgłosił Starosta Kolski. Wyróżnienie Ireny Jabłońskiej jest uznaniem za działalność na rzecz seniorów i integracji społeczności senioralnej. Jest też niewątpliwie promocją naszego stowarzyszenia w Wielkopolsce. Gratulujemy Pani Prezes i życzymy długich lat kierowania naszym stowarzyszeniem.

Wybory

Dziś pierwszy czwartek miesiąca, mieliśmy zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie otworzyła p. prezes Irena Jabłońska. Następnie głos zabrał prowadzący zebranie p. Jarosław Graczyk. Zostały wybrane komisje: wyborcza, skrutacyjna oraz uchwał i wniosków. Całość zebrania zapisywały pp.Jadwiga Witaszek oraz Ewa Królasik. Pan Jarosław Graczyk przedstawił sprawozdanie finansowe. Pani Barbara Szczepaniak przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Pani Renata Starkowska przedstawiła sprawozdanie z ogólnej działalności naszego klubu. Były też pytania zebranych. Pod koniec odbyły się wybory nowego zarządu. Prezesem jednogłośnie wybraliśmy ponownie panią Irenę Jabłońską. W podzięce za wkładane zaangażowanie i serce Pani Irena otrzymała wiązankę czerwonych róż. Pani Ireno – DZIĘKUJEMY !!!

Czytaj więcej

Zakończenie piątego roku działalności Klubu

Dnia 19.06.2018 r. o godzinie 10:00, 54 osobowa grupa wyjechała autokarem firmy REWERS do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ania i Filip” w Izabelinie. Piknik na zakończenie Piątego roku działalności zorganizowała – jak zwykle – Grażyna Stachura. Otrzymaliśmy wydrukowany tekst „Hymnu Emerytów”, który przez całą drogę na miejsce ćwiczyliśmy.

Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjne

Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, dziś było zebranie organizacyjne. Gośćmi byli: p.p. Nina Karolak i Karol Lewandowski. Pani Nina jest lektorką języka angielskiego, a p. Karol przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W/w, przedstawili nam możliwość nauki języka angielskiego dla początkujących oraz zaawansowanych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Szczepaniak przedstawiła sprawozdanie z działalności naszego stowarzyszenia, udzielając Zarządowi klubu absolutorium. Również dziś nasza p. prezes Irena Jabłońska obchodzi imieniny. Z tej racji wszyscy odśpiewali tradycyjne  STO LAT, a zespół muzykoterapii wykonał utwór, którego tekst napisała nasza klubowiczka- p. Krystyna Kulińska. Sto Lat dla pani Prezes! S.J

Czytaj więcej

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930