Administrator

Powiatowy senior

Zapraszamy do przeczytania reportażu Andrzeja Wasilewskiego w internetowej „Gazetasenior.pl”, wraz z opisem naszego Klubu, dostępny pod tym linkiem.

Zakończenie roku 2020!

Halo halo tu III Zmiana.
Niniejszym informujemy,iż w dniu 18.06.2020 w Lubinach w Osadzie Babia Góra odbył się seniorski piknik.
Jedzonko było przednie i wszyscy pałaszowali smakowite potrawy ,że aż miło było popatrzeć.
Było dużo śpiewanek i śmiechu co nie miara.
Seniorską gimnastykę w formie tańca realizowaliśmy przy dźwiękach ulubionych przebojów.
Dobre humory przeniosły się do autokaru i w drodze powrotnej do domu autokar rozbrzmiewał gromkim śpiewem.
Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejne takie spotkanie.
Jadwiga Jóźwiak.

Czytaj więcej

Kondolencje

Wyrazy głębokiego żalu  i współczucia dla Pana Sławomira Gacki z Rodziną, z powodu śmierci Mamy – Ś. P. Klary Gacka, składają seniorzy z Klubu „Trzecia Zmiana” z Koła.

W piątek o godzinie 10:00, będzie transmitowana msza na kanale Facebooka: https://www.facebook.com/groups/3345243832169679/

Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej osobie pozostaje na zawsze….

UWAGA!

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

Do 24 marca wszystkie wykłady i zajęcia są odwołane.O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

O tym, że 5.marca 2020 r spotkanie klubu będzie poświęcone na odbycie zwyczajnego walnego zebrania było wiadome od dawna. Już w grudniu ubiegłego roku zapoznano członków stowarzyszenia z planem spotkań na I półrocze 2020 r i plan ten zamieszczony został na stronie internetowej klubu.
To wymóg statutowy – odbyć takie zebranie raz w roku .
Pani Prezes Irena Jabłońska otwierając zebranie ,przypomniała o powyższym i zaproponowała by zebraniu przewodniczył Wiceprezes Jarosław Graczyk.
Przewodniczący zebrania przypomniał zebranym część statutu dotyczącą zwołaniu i przeprowadzeniu walnego zebrania oraz wymogów związanych z jego przeprowadzeniem.
Przedstawił też plan zwyczajnego walnego zebrania, z którego wynikało ,że członkowie klubu wysłuchają sprawozdania z działalności za 2019r, komisji rewizyjnej oraz po dyskusji podejmą stosowne uchwały.
Po sprawdzeniu listy obecnych na zebraniu okazało się,że w zebraniu uczestnicy 81 osób. Ta ilość członków stowarzyszenia nie pozwalała na przeprowadzenie zebrania w pierwszym terminie. Trzeba było je odbyć w drugim terminie czyli po upływie 15 minut. Ten wymóg został spełniony.
Pierwsze sprawozdanie ,finansowe sporządzone przez prowadzącą księgowość, odczytał Jarosław Graczyk.Działalność finansowa oparta była na składkach członkowskich, dotacjach i darowiznach.
Następnie Prezes Irena Jabłońska przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej stowarzyszenia.
Działalność była prowadzona w formie wykładów i sekcji zainteresowań – warsztaty kucharzenia, bukieciarstwa, muzykoterapii, plastycznej, fotograficznej, brydżowej,taniec,zajęcia aqua aerobiku.Członkowie klubu uczestniczyli także w zajęciach komputerowych, brali udział w wycieczkach (teatr, krajoznawcze w tym rowerowe), wczasach zorganizowanych, spotkaniach okolicznościowych, szkoleniach, wystawach plastycznych.
Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w senioriadach m.in. w Warszawie, sami byliśmy organizatorem III Kolskiego Dnia Seniora. Pani Prezes przypomniała,że wszelkie plany działań klubu i informacje o wydarzeniach zawarte są na stronie internetowej stowarzyszenia.Sprawozdanie z działalności nagrodzone zostało oklaskami zebranych.
Następnie sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna .Zakończone było one wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
Dyskusja dotyczyła , propozycji zarządu , podwyższenia składki członkowskiej obowiązującej w niezmienionej wysokości od założenia stowarzyszenia w 2013r.
Jednogłośnie przyjęli zebrani złożone sprawozdania i byli także jednomyślni w zakresie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2019r . Nie przyjęto propozycji zwiększenia składki członkowskiej.

” KOSSAKOWIE „

Ta rodzina w bardzo wyrazisty sposób zaznaczyła swoją obecność w kulturze i nauce polskiej , malarstwie, literaturze, poezji…
Malarska dynastia Kossaków upamiętniała dzieje narodu polskiego.

I właśnie malarstwu Kossaków, a właściwie malarstwu trójki najbardziej z nich znanych , poświęciła spotkanie naszego klubu w dniu 27.lutego 2020r Pani mgr Ewelina Jasińska.
Protoplastą rodu malarzy i najbardziej znanym z nich był Juliusz Kossak.
Urodził się 15.grudnia 1824r w Nowym Wiśniczu. Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Równocześnie pobierał naukę rysunku w pracowni Jana Maszkowskiego. W tych latach „wszedł” w środowisko ziemiaństwa galicyjskiego. Pobyty w dworach szlacheckich i majątkach ziemiańskich owocowały rysunkami z natury i malarstwem (akwarele) scen z polowań, koni,życia towarzyskiego.
Lata pięćdziesiąte XIX wieku ,to podróże do Petersburga, Wiednia i na Węgry. Tu odkrywał świat sztuki, co zaznaczyło się w jego malarstwie.
Po powrocie do kraju osiadł w Warszawie.Po zawarciu w 1855r związku małżeńskiego wyjechał z żoną do Paryża.Tu samodzielnie studiował zbiory muzealne. Ćwiczył umiejętności kopiując obrazy mistrzów znajdujące się w Luwrze. Kopiował m.in.”Lisowczyka” Rembrandta. We Francji rodzą się dwaj synowie, z których Wojciech będzie kontynuował tradycje malarskie.
W Paryżu zaprzyjaźnił się Juliusz Kossak z wybitnym francuskim malarzem batalistą Horacym Vernet ’em, który został ojcem chrzestnym syna , Wojciecha. Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX w. powrócili do Warszawy. Wyjeżdżał do Wiednia i Monachium. W 1869r przeniósł się z rodziną do Krakowa.Zakupił tu dworek , zwany do dzisiaj Kossakówką. Tu bywali najważniejsi przedstawiciele polskiego życia kulturalnego. Zmarł 3.lutego 1899r w Krakowie.
Juliusz Kossak to jeden z najpopularniejszych artystów polskich z połowy XIXw.Najczęściej stosowana przez niego technika to akwarela. Był w tym znakomity.Te dzieła ze względu na technikę były delikatne, wręcz ulotne. Wychowany w duchu patriotyzmu często sięgał w swoim malarstwie do historii. Malował sceny batalistyczne i rodzajowe. Prawdziwymi bohaterami obrazów były konie , to ulubiony motyw jego obrazów.
Ewelina Jasińska, jak zwykle doskonale zadbała o wizualizację dzieł malarza. Zapoznając nas z tymi dziełami wskazywała na dobrą kompozycję obrazów oraz lekkość kolorystyczną.
Wyjaśniała ,jak twórca uzyskiwał głębię, trójwymiarowość swoich dzieł. Przedstawienia batalistyczne Juliusza Kossaka, porównywała do scen innych twórców.Podkreślała na rolę ,w tych przedstawieniach , horyzontu, krajobrazu.Po mistrzowsku wręcz przedstawiał w swoich scenach ruch i temperament.
Wykonał też Juliusz Kossak wiele ilustracji do książek i czasopism (m.in. do ” Trylogii ” Sienkiewicza i „Pana Tadeusza ” Mickiewicza). Wykładowczyni zaznaczyła, że ilustracje te doskonale odzwierciedlały klimat tych utworów.

Kontynuatorem malarskiej tradycji rodziny Kossaków był Wojciech Kossak s. Juliusza ur.31.grudnia 1856r w Paryżu.Jako ciekawostkę Ewelina Jasińska podała, że jego brat bliźniak urodził się w 1857r, gdyż „przyszedł” na świat już po północy 31.grudnia.
Jego pierwszym nauczycielem malarstwa był ojciec. Następnie podjął naukę w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i kontynuował studia w Monachium i Paryżu.
Zapoznając nas z jego obrazami szczególną uwagę, Pani Ewelina Jasińska, zwróciła na panoramy -„Panoramę Racławicką” do współtworzenia ,której zaprosił Wojciecha Jan Styka i „Berezynę” , którą tworzył wraz z Julianem Fałatem.
Poprzez wizualizację mogliśmy zapoznać się z twórczością tego malarza. Zmarł Wojciech Kossak 29.lipca 1942r w Krakowie.
Pozostaje znany jako autor wielu obrazów przedstawiających wydarzenia z okresu wojen napoleońskich, powstania listopadowego, a także scen rodzajowych, portretów i koni.

Jerzy Kossak s.Wojciecha (wnuk Juliusza) ur.11.września 1886r w Krakowie, zmarł 11 maja 1955r w Krakowie.
Naukę malarstwa rozpoczął od podpatrywania i kopiowania w pracowni dziadka i ojca.Studiów artystycznych nie podjął.Zdał się na tradycję rodzinną.Własnego stylu nie wypracował.
Wraz z ojcem podróżował po dworach ziemiańskich malując liczne portrety i sceny rodzajowe.
Naśladował ojca.Sięgał do tych samych tematów, do wątku napoleońskiego. Często kopiował je.
Przy wizualizacji jego obrazów dokonywała mgr Ewelina Jasińska ich porównań z obrazami Juliusza i Wojciecha Kossaków.
Na zakończenie ,jako ciekawostkę, podała wykładowczyni aktualne ceny obrazów tych twórców.
Wykład ,prezentacja licznych obrazów tych twórców poprzez wizualizację spotkały się z dużym zainteresowaniem członków naszego stowarzyszenia. Zaznaczyć trzeba,że przy pełnej sali słuchaczy, trzeba było dostawiać dodatkowe krzesła. Panią mgr Ewelinę Jasińską nagrodzono brawami.

Autor: Zdzisław Felis

Gala Mistrzów Powiatu Kolskiego

Dnia 21.02.2020 r. Starosta Powiatu Kolskiego Zorganizował I Powiatową Galę Mistrzów. Odznaczani byli w kategoriach: sport, działalność kulturalna, działalność społeczna. Wśród odznaczonych i uhonorowanych była również „III Zmiana” !, którą reprezentowali: Irena Jabłońska i Wiesław Czekalski. Galę prowadzili: Dorota Szkudlarek i Radosław Małecki.

Zapraszamy do oglądania transmisji na stronie e-koło: kliknij tutaj.

CHOLESTEROL

Jako seniorzy niejednokrotnie słyszeliśmy to słowo. U jednych budziło ono obawy, u innych przesadną troskę i dbałość o jego poziom…
W każdym prawie przypadku, a szczególnie przy podwyższonym poziomie cholesterolu, kojarzyło się z czymś co szkodzi zdrowiu lub jest czymś zbędnym.
Czy tak jest ? Co to jest cholesterol ?

Na spotkanie w dniu 20. lutego 2020r przybyła Pani Dorota Zajączkowska . Dowiedzieliśmy się , że jest ambasadorką Fundacji „Żyję Świadomie”. Żyję Świadomie – to kampania społeczna, propagująca świadomość i działania dla zdrowia.
Wykładowczyni poprzez pytania skierowane do członków naszego klubu sondowała jaka jest nasza wiedza o cholesterolu. Wypowiedzi dowiodły, że nie odbiega ona od potocznie znanych określeń i norm. Potocznie uznaje się, że to cholesterol jest przyczyną miażdżycy ,prowadzącej do zawałów i udarów.
Czy tak jest ? Pani Dorota Zajączkowska podjęła wykład, który niektórym z nas mógł się wydawać wręcz rewolucyjny w stosunku do często słyszanej teorii.

Cholesterol nie jest żadną podstępną trucizną. To związek, o miękkiej konsystencji, zaliczany do lipidów.Pełni w organizmie wiele ważnych funkcji i jest wręcz niezbędny do życia. Buduje błony komórkowe, współdziała przy produkcji hormonów, umożliwia syntezę wit.D`. Jest składnikiem żółci, która umożliwia trawienie. Regeneruje stany zapalne ,działa antyoksydacyjnie. Uzyskiwany jest endogennie (produkcja własna wątroby) i egzogennie (z pokarmu).
Proporcjonalnie ok.95 % to produkcja własna organizmu ,a tylko ok. 5 % uzyskujemy z pokarmu.
Stosowanie diety (ograniczenie tłuszczów) powoduje mimo to wzrost produkcji cholesterolu w organizmie,jeśli jest taka potrzeba .
Często słyszymy ,że jest cholesterol dobry i zły.Pamiętać należy, że jest jeden cholesterol. Nie są to jego odmiany lecz cząstki zbudowane z białek i tłuszczu.
Wysoki poziom cholesterolu kojarzony jest często z procesem miażdżycy. Poziom cholesterolu jest jednakże skutkiem a nie przyczyną. Przyczyny należy szukać.
W procesach miażdżycowych , na skutek braków odpowiednich składników oraz działania czynników prozapalnych dochodzi do uszkodzenia nabłonka tętnic. Te ubytki wypełnia cholesterol, pełni rolę wypełnienia. Jest, jak wyraziła to Pani Dorota Zajączkowska , takim „plastrem” na ranę.Miażdżyca to przewlekły stan zapalny. Proces miażdżycy wiąże się z podwyższonym poziomem homocysteiny. Wskazane stosowanie wit.B6, B12, i kwasu foliowego.
Kiedy mówimy o podwyższonym cholesterolu ? Te normy się zmieniały i jak wspomniano na wykładzie , wpływ na to miały także firmy farmaceutyczne. Obecnie przyjmuje się normy cholesterol całkowity < 200, LDL < 100, HDL > 40, trójglicerydy < 150., j
Przy podwyższonym cholesterolu stosujemy często leki obniżające go. Są to leki z grupy statyn. Pamiętać należy,że statyny nie są obojętne dla organizmu.Występują działania niepożądane, jak uszkodzenia mięśni, nerwów, zaburzenia pamięci i zdolności psychomotorycznych.
Lepiej stosować naturalne sposoby obniżenia cholesterolu – świadomy ,zdrowy styl życia.To dotyczy posiłków,ograniczenia cukru i używek,zrzucenia nadwagi , spożywanie probiotyków w fermentowanych produktach, zioła oraz wymienione już witaminy z grupy B, kwas foliowy i wit.C.Niezwykle ważne jest ograniczanie stresu. Zawsze jednakże pamiętać należy o konsultacji lekarskiej.

Członkowie naszego klubu uzbrojeni w wiedzę o cholesterolu, korzystając że 20.lutego to tzw .Tłusty Czwartek – zjedli po tradycyjnym pączku i wypili kawę ( czarną dla zdrowia). Było to możliwe dzięki Zarządowi Stowarzyszenia i Koleżankom,które zadbały o organizację spotkania przy pączku.

Autor: Zdzisław Felis

ZAPOMNIANY HEMAR

Małgorzata Jarosińska, z wykształcenia historyk, jest osobą znaną członkom klubu. Jej pasją są gawędy historyczno-literackie. Dwukrotnie już spotykała się z nami.

13 lutego 2020 r swą gawędę poświęciła Marianowi Hemarowi.
To poeta, jeden z najwybitniejszych polskich satyryków i twórców kabaretowych, autor popularnych szlagierów, tłumacz poezji Horacego i sonetów Szekspira.
Urodził się w rodzinie żydowskiej 6.kwietnia 1901r we Lwowie, jako Jan Marian Hescheles s. Ignacego i Berty z dm.Lem.
Poprzez matkę był kuzynem pisarza Stanisława Lema.

Czytaj więcej

Warsztaty florystyczne

Czytaj więcej

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031